Wójt Gminy Policzna uprzejmie informuje, że Gmina Policzna otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na realizację 2 projektów tj. dla Przedszkola Samorządowego w Czarnolesie pn. „Przedszkolne Fraszki” oraz dla Przedszkola Samorządowego w Policznie pn. „Przedszkolne Pszczółki”.

                Głównym celem projektu jest wprowadzenie wyższego poziomu upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, poprzez stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz zorganizowanie zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym, jak również podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez szkolenia.

Dla nowych grup zostaną zaadoptowane i odpowiednio wyposażone sale w sprzęt i pomoce naukowe, zostaną przeprowadzone prace adaptacyjno- remontowe pomieszczeń do zajęć dydaktycznych i dostosowanie łazienek dla dzieci. Wykonane zostaną bezpieczne nawierzchnie na placach zabaw,  place te będą doposażone w nowe zabawki wielofunkcyjne.

 

Wartość projektu ogółem:

Przedszkolne Fraszki     – 555 069,00 zł  w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej :  444 055,20 zł

Przedszkolne Pszczółki  – 607 674,05 zł  w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej:  486 139,24 zł

 

Projekty realizowane będą w okresie od 01.06.2018r. do 31.08.2019r.

 

 

                                                                                                                                             Wójt Gminy Policzna

                                                                                                                                             /-/ Tomasz Adamiec