1 września 2020 r. o godzinie 9:00  Wójt Gminy Policzna Tomasz Adamiec uroczyście inaugurował rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnolesie.

Pan Wójt powitał wszystkich zebranych uczniów, rodziców oraz nauczycieli.  Następnie skierował swoje słowa do Justyny Mierzejewskiej-Figura ustępującej ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnolesie, składając podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz szkoły.

W imieniu własnym , współpracowników, uczniów oraz wszystkich mieszkańców Gminy pragnę złożyć na Pani ręce najserdeczniejsze podziękowania za dwadzieścia lat pracy na rzecz szkoły w Czarnolesie. Stanowisko dyrektora wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, wymaga wiele trudu i zaangażowania. Sprostać temu zadaniu są w stanie tylko osoby cechujące się wysokimi kompetencjami w dziedzinie oświaty, wyjątkowymi umiejętnościami pedagogicznymi i organizacyjnymi, a także niezwykła empatią, by móc zrozumieć potrzeby uczniów. Słowa Benjamina Franklina oddają istotę pracy pedagoga: „ powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”  Pokazują one, że przekazywanie wiedzy nie polega na samym opowiadaniu o zawiłościach nauki. Skutecznie nauczanie to umiejętność zachęcania do poznawania świata. Zadaniem dyrektora jest wskazanie uczniom drogi, by poszerzać swoje horyzontu, a także pokierowanie nauczycieli, aby jak najlepiej potrafili angażować wychowanków do zdobywania wiedz, czego Pani dokonywała z niesamowitą łatwością. Prozę przyjąć wyraz wielkiego uznania dla Pani pracy i osiągnięć. Dziękuję za dwadzieścia lat oddania i poświęcenia. Życzę, by wszystkie Pani plany, marzenia spełniły się oraz by wspomnienia pracy wywoływały uśmiech na Pani twarzy –  mówił Wójt Tomasz Adamiec.

Następnie Wójt przedstawił nową Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnolesie – Panią Dorotę Maciejczyk- oficjalnie powierzając funkcję dyrektora szkoły.

Pani Dorota Maciejczyk to nauczyciel dyplomowany z 28-letnim stażem pracy pedagogicznej, której stanowisko dyrektora zostało powierzone na okres pięciu lat, od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2025 r.