Policzna, 15.09.2022r.

I N F O R M A C J A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie informuje o terminie wydawania żywności dla osób zakwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego ”Pomoc Żywnościowa 2014-2020”.

23. 09. 2022 roku (piątek)

w godz. 08.00 – 14.30.

Osobom, które nie będą mogły zgłosić się w wyznaczonym dniu żywność będzie wydana w budynku GOPS w późniejszym terminie.