Policzna 17.05.2021r

 

                            Zarząd Gminny ZOSP RP w Policznie podaje poniżej harmonogram zebrań sprawozdawczo -wyborczych w jednostkach OSP

na terenie gminy w roku 2021.

 

 

      Nazwa jednostki, miejsce zebrania             data, godzina               odpowiedzialny za przygotowanie

  1. OSP Władysławów remiza  OSP             05.06.2021 g.17.00     Beata Cegiełko
  2. OSP Czarnolas remiza  OSP                    05.06.2021 g.19.00     Zbigniew  Wołyński
  3. OSP Zawada Stara remiza  OSP             06.06.2021 g.15.00     Czesław Gajda
  4. OSP Gródek remiza  OSP                        06.06.2021 g.16.30     Eugeniusz Gryka
  5. OSP Policzna świetlica gminna              06.06.2021 g.18.00     Tadeusz Głowacki