Informacja

Poniżej zamieszczany harmonogram dodatkowych zajęć

z języka angielskiego w roku 2017

Harmonogram zajęć z języka angielskiego

Data

Klasa / godzina

11, 18, 25 pażdziernika 2017

Klasa 0 – II godz. 16:00 – 16:40

klasa III godz. 16:40 – 17:20

klasa IV – V godz. 17:20 – 18:00

8, 15, 22, 29 listopada 2017r.

6, 13, 20 grudnia 2017r.