Zajęcia dla grup 0-3 odbędą się według dotychczasowego harmonogramu: (od 16.02.2022 r.)

 

15.10 –  16.10   Grupa 0-1

16.15 –  17.15   Grupa 2-3

Zajęcia dla grupy kl. 8 będą wznowione od 25.02.2022 r.