Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zorganizowała Plebiscyt Lider Regionalny Program Województwa Mazowieckiego.  Wśród mazowieckich samorządów wskazano w każdym subregionie najaktywniejszych i najskuteczniejszych w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich.

Województwo zaprezentowało  najaktywniejsze  i najskuteczniejsze samorządy w subregionach: ciechanowskim, ostrołęckim, płockim, radomskim, siedleckim, warszawskim wschodnim i warszawskim zachodnim. 

Wśród zebranych gości pojawili się przedstawiciele ponad 50 samorządów, władze województwa: Pan Wiesław Raboszuk, – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Pani Emilia Jędrej, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy ds. Funduszy Europejskich oraz Dyrekcja Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych: Pan Mariusz Frankowski, Pani Elżbieta Szymanik, Grzegorz Świętorecki.

Najskuteczniejszy Samorząd

W kategorii Najskuteczniejsi dokonano zsumowania całego pozyskanego dofinansowania, zagwarantowanego w ramach podpisanych już umów o dofinansowanie. Wartość umów dla każdego samorządu  podzielono przez liczbę mieszkańców. Kategoria ta, dotyczy pozyskania największej kwoty w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

W subregionie radomskim w Regionalnym Programie Województwa Mazowieckiego zawarto 190 umów na łączne dofinansowanie 287 ml zł.

   Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w kategorii Najskuteczniejsi  wśród Liderów Zmian Gmina Policzna zajęła II miejsce.

Gminę Policzna reprezentował Wójt Gminy – Tomasz Adamiec