Z przyjemnością informujemy, iż Wójt Gminy Policzna – Tomasz Adamiec wraz ze Skarbnik Gminy- Teresą Makuch w dniu 08 czerwca 2018 r. w Radomiu podpisali umowę na dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wygoda”. Gmina Policzna z budżetu Województwa Mazowieckiego otrzymała 100 000 zł dofinansowania w formie dotacji.