Uroczyste podpisanie umów związanych z pozyskanym dofinansowaniem z „Mazowieckiego Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” nastąpiło 21 czerwca 2018 r. w Radomiu. Wójt Gminy Policzna – Tomasz Adamiec wraz ze Skarbnik Gminy- Teresą Makuch, podpisali umowę na dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania pn: „Remont Świetlicy wiejskiej w Świetlikowej Woli oraz „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chechłach”.

Gmina Policzna z budżetu Województwa Mazowieckiego otrzymała na każde zadanie po 10 000 zł dofinansowania w formie dotacji.