35 tysięcy złotych na utylizację wyrobów zawierających azbest, 30 tysięcy złotych na organizację pikniku oraz blisko 176 tysięcy umorzenia pożyczki z przeznaczeniem tej kwoty na realizację zadania budowy kanalizacji w gminie Policzna – takie środki finansowe popłyną do samorządu Policzny od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 26 czerwca włodarz gminy Tomasz Adamiec podpisał w tej sprawie stosowne dokumenty.

Aż trzy zadania otrzymały dofinansowanie od WFOŚiGW w Warszawie. – Do gminy Policzna trafią znaczące środki, które wesprą ważne dla lokalnej społeczności zadania. Jednym z nich będzie utylizacja wyrobów zawierających azbest, na co pozyskaliśmy stuprocentowe dofinansowanie. Kolejnym jest organizacja pikniku ekologicznego, który odbył się pod koniec maja w szkole w Czarnolesie. Trzecie dotyczy umorzenia pożyczki zaciągniętej na zadanie z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Środki te zostaną przeznaczone na realizację innej inwestycji w tym zakresie. Dziękujemy za tę pomoc finansową – mówi wójt Tomasz Adamiec.

Finansowanie usuwania azbestu

Gmina Policzna otrzyma 35 tysięcy złotych na zadanie z zakresu utylizacji wyrobów zawierających azbest w 2023 roku. Dofinansowanie pokryje 100% kosztów, jakie przewiduje się w tym działaniu. Warto przypomnieć, że samodzielne usuwanie tego typu materiałów zagraża zdrowiu. Nie wolno ich wyrzucać do lasu, czy nawet do odpadów komunalnych. Na ten szkodliwy materiał przygotowane są specjalne składowiska. 

Piknik pełen atrakcji

Kolejnym działaniem, na dofinansowanie którego wójt Tomasz Adamiec podpisał umowę jest organizacja pikniku ekologicznego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnolesie. Wydarzenie miało miejsce 31 maja tego roku i obfitowało w wiele atrakcji. Były gry zespołowe, zagadki, wspólne sadzenie roślin, tworzenie ekobiżuterii, wspinaczka w goglach VR oraz poczęstunek. Samorząd pozyskał na organizację spotkania 30 tysięcy złotych.

Budowa kanalizacji

Wójt gminy Policzna zawarł także umowę na umorzenie pożyczki zaciągniętej w 2018 roku na realizację zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Policzna, Wólka Policka, Gródek, gmina Policzna”. Kwota, która została umorzona to 175 tysięcy 920 złotych. Na podstawie podpisanej właśnie umowy w całości zostanie przeznaczona na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji w miejscowości Policzna”.