Dofinansowanie dla Gminy Policzna

 

25 października 2022 r. Wójt Gminy Policzna Tomasz Adamiec wraz ze Skarbnik Anną Pawelec podpisali umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Zawada Stara” w wysokości 20 250,00 zł.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierającego działalność ochotniczych straży pożarnych”. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku OSP Zawada Stara to kolejne  już przedsięwzięcie realizowane przez Gminę Policzna w celu poprawy efektywności energetycznej gminy.