MPWIS – APEL do RODZICÓW w zw. z zawieszeniem zajęć szkolnych