Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie informuje o terminie wydawania żywności dla osób zakwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego ”Pomoc Żywnościowa 2014-2020”.

 

23. 06. 2022 roku (czwartek)

dla osób, których nazwiska zaczynają się na litery od A do K

 

24. 06. 2022 roku (piątek)

dla osób, których nazwiska zaczynają się na litery od L do Z.

 

 

Prosimy o przestrzeganie kolejności alfabetycznej. Osobom, które nie będą mogły zgłosić się w wyznaczonym dniu żywność będzie wydana w budynku GOPS w późniejszym terminie.