10 września w gminie Policzna miało miejsce wydarzenie, które z pewnością zapisze się w jej historii złotymi zgłoskami. Ochotnicza Straż Pożarna w Policznie obchodziła okrągły jubileusz swojego istnienia. Zaproszeni goście oraz mieszkańcy zebrali się, aby uhonorować bohaterów, którzy przez 100 lat chronili lokalną społeczność przed różnymi zagrożeniami. Podczas uroczystości jednostce nadano nowy sztandar, a sama ceremonia była pełna wzruszeń i wdzięczności.

Msza święta, hymn państwowy i powitanie gości

Wydarzenie rozpoczęło się zbiórką na placu przed strażnicą OSP Policzna i przemarszem pododdziałów do kościoła pw. Św. Stefana w Policznie, gdzie odprawiona została msza w intencji strażaków. Po nabożeństwie pododdziały prowadzone przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą Miasta Zwolenia powróciły do strażnicy w Policznie. Tu odbył uroczysty apel związany z obchodami stulecia OSP i nadania jej sztandaru. W pierwszej kolejności v-ce prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa mazowieckiego druh Zbigniew Gołąbek odebrał meldunek od dowódcy uroczystości o gotowości pododdziałów do apelu, podniesiono flagę państwową i odegrano hymn narodowy. Po tej wzniosłej chwili wójt gminy Policzna Tomasz Adamiec powitał zebranych gości. – Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, w którym chcemy uczcić stulecie istnienia naszej Ochotniczej Straży Pożarnej. To nie tylko okazja do świętowania, ale także moment do refleksji nad wielkim wkładem, jaki przez te wszystkie lata wnieśliście w naszą społeczność. Kiedy patrzę na naszą straż pożarną widzę znacznie więcej niż tylko drużynę ratującą z niebezpieczeństwa. Widzę grupę ludzi, którzy oddają się swojej pracy bezinteresownie. Wasza gotowość do działania w każdej chwili, niezależnie od warunków zasługuje na ogromny szacunek i wdzięczność, a wasze oddanie i zaangażowanie są godne podziwu – powiedział wójt Tomasz Adamiec.

Piękna ceremonia nadania sztandaru

W dniu tak ważnego jubileuszu nie mogło zabraknąć przedstawienia rysu historycznego OSP w Policznie. Odczytał go prezes OSP Policzna dh Tadeusz Głowacki. Następnie miała miejsce najważniejsza część wydarzenia, czyli ceremonia nadania sztandaru. Rozpoczęło ją symboliczne wbicie gwoździ w drzewiec przez gości honorowych oraz wpisy do księgi pamiątkowej. Jako pierwszy dokonał tego fundator sztandaru, włodarz gminy Tomasz Adamiec. Następnie pamiątkowe gwoździe wbili także: posłowie na sejm RP Andrzej Kosztowniak i Anna Kwiecień, wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski, przedstawiciel mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP brygadier Robert Sałek, v-ce prezes Zarządu Oddz. Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego druh Zbigniew Gołąbek, przewodniczący Rady Gminy Policzna Paweł Jędra, w imieniu prezes Zarządu Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój w Zwoleniu Agnieszka Strzelecka, komendant powiatowy PSP w Zwoleniu starszy brygadier Paweł Potucha, prezes Zarządu OSP w Policznie druh Tadeusz Głowacki oraz komendant gminny Związku OSP RP w Policznie druh Adam Kałdonek.   

Kapelan gminny ks. Janusz Krupa poświęcił nowy sztandar, a druh Adam Kałdonek odczytał akt nadania. Przekazania sztandaru na ręce druha Zbigniewa Gołąbka dokonał wójt Tomasz Adamiec. W imieniu strażaków z Policzny sztandar przyjął druh Tadeusz Głowacki, który wręczył go pocztowi sztandarowemu. Następnie uroczyście nadano Złoty Znak Związku dla jednostki OSP w Policznie oraz zaprezentowano sztandar przed pododdziałami strażaków i zaproszonymi gośćmi.

Wręczenie odznak, orderów oraz odznaczeń

Kolejną częścią apelu było wręczenie odznaczeń wyróżniającym się strażakom z OSP w Policznie. Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczono druha Tadeusza Głowackiego. Następnie nadano złote, srebrne i brązowe „Medale za zasługi dla pożarnictwa”. W gronie osób, które otrzymały złoty medal znaleźli się: Arkadiusz Głowacki, Roman Byzdra i Norbert Głowacki. Wśród uhonorowanych srebrnym medalem znalazł się wójt Tomasz Adamiec, który od lat wspiera miejscowe OSP, a także: Andrzej Bąk, Grzegorz Miękus, Piotr Mazur, Tomasz Byzdra i Piotr Kurczuk. Brązowe medale otrzymali: Patryk Wrona i ks. Jan Krupa. Odznaką Wysługi Lat odznaczeni zostali: Tadeusz Głowacki, Edward Gajda, Bogusław Gazda, Józef Olejarz, Arkadiusz Głowacki, Bogusław Kuciara, Piotr Mazur i Andrzej Bąk.

Marszałek województwa mazowieckiego uhonorował druhów Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”. Odznaczenie z rąk wicemarszałka Rafała Rajkowskiego otrzymali: Tadeusz Głowacki, Paweł Jędra, Edward Gajda, Adam Kałdonek, Bogusław Kuciara, Bogusław Gazda, Józef Olejarz, Krzysztof Strzelecki i Andrzej Wieczorek.     

Na zakończenie tej części wydarzenia wójt Tomasz Adamiec wraz z druhem Tadeuszem Głowackim wręczyli podziękowania za szczególne zaangażowanie w służbę jednostki dla zasłużonych seniorów i byłych członkiń drużyny żeńskiej. Otrzymali je: Zofia Figurska, Barbara Ziemka, Maria Jędrysa, Hanna Wójcicka, Jadwiga Michalec, Maria Hajduk, Kazimierz Wasiak, Jan Makuch, Tadeusz Sztamberek, Józef Życki, Ireneusz Figurski, Zenon Kusio, Łukasz Krawiec i Zenon Pawliński. Goście honorowi otrzymali zaś Pamiątkowe Statuetki.

Życzenia dla strażaków

Po części oficjalnej przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia. Wójt Tomasz Adamiec podziękował za piękną uroczystość i złożył życzenia strażakom. – Dziękuję wszystkim członkom OSP Policzna, zarówno tym, którzy są tu dziś z nami, jak i tym, którzy już odeszli, za ich trud i poświecenie. Dziękuję także ich rodzinom, które wspierały ich w tej trudnej służbie. Niech ten jubileusz będzie inspiracją do dalszego rozwoju naszej straży pożarnej, do inwestycji w nowoczesny sprzęt i kształcenia kolejnych pokoleń strażaków. Życzę wam drodzy strażacy, abyście zawsze wracali zdrowi po każdym działaniu, a wasza służba była źródłem dumy i satysfakcji – mówił wójt.

Do życzeń dołączyli parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele jednostek i organizacji. Jubileuszowa uroczystość zakończyła się niezwykle widowiskowym pokazem musztry paradnej w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia.