Gmina Policzna znajduje się w województwie mazowieckim, w powiecie zwoleńskim. Zajmuje powierzchnię 11.250 ha, z czego 9.030 ha stanowią użytki rolne. Znajduje się tu 27 sołectw, zamieszkałych przez 5824 osoby. Najstarsza wzmianka o Policznie pojawiła się w dokumencie z 1191 r. wystawionym przez Kazimierza Sprawiedliwego. Oświatą zajmują się dwie szkoły podstawowe. W zakresie kultury działa Biblioteka Publiczna wraz z filiami, świetlica gminna i klub sportowy „GRYF” Policzna.

lokalizacja-policznaGmina ma charakter typowo rolniczy. Podstawę stanowią gospodarstwa indywidualne. Gleby regionu to średniej i niskiej jakości gleby bielicowe i płowe. Wśród upraw największą powierzchnie zajmują zboża i ziemniaki. Rozwinięty jest chów trzody chlewnej i bydła. Gmina przedstawia wspaniałą ofertę inwestycyjną w zakresie przemysłu rolno – spożywczego, zwłaszcza przetwórstwa zbóż i ziemniaków. Potencjalnym inwestorom władze gminne proponują ulgi w podatkach lokalnych.

Gmina wyposażona jest w dwie oczyszczalnie ścieków w Policznie i Czarnolesie. Sieć wodociągowa doprowadzona jest do 27 sołectw, gazowa do 13. Utworzony został rezerwat przyrody na terenie torfowisk we wsi Antoniówka

 

.logo-mikroporady-302-55.png

 

 

 

Bez tytułu

BANNER-750x100

 mapagminy_01