Opcje dostępności
48 677 00 39

Odkryj piękno Gminy Policzna...

GMINA POLICZNA

Na terenie gminy znajduje się 12 pomników przyrody są to: dęby szypułkowe 170 – 500 letnie, dęby pospolite 200 – 250 letnie, lipy drobnolistne 200 letnie, klon pospolity 200 letni, graby pospolite 90 – 200 letnie oraz sosna wejmutka 120 letnia. W sierpniu 1999 r. Rada Gminy Policzna podjęła Uchwałę na mocy której 13,8 % obszaru gminy, znajdującego się na zachód od drogi Kozienice – Policzna – Zwoleń zostało włączone do otuliny Kozienickiego Parku Krajobrazowego. W jej granicach znalazły się cenne pod względem przyrodniczym obiekty m.in. śródleśny staw w Patkowie i teren bagien, torfowisk zwany „Okólny Ług”, położony między wsiami: Antoniówka, Patków i Sucha.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Okólny Ług uznany został rezerwatem przyrody. Rezerwat utworzono w 2001 roku przede wszystkim w celu ochrony żółwia błotnego. Jest to gatunek prawnie chroniony i zagrożony całkowitym wyginięciem. Na teren rezerwatu wypuszczono ponad 104 żółwie. Występuje tam rzadko spotykana fauna i flora. W rezerwacie gniazduje m.in.: żurawie, spotkać też można bociana czarnego i kobuza.

Wędrówkę po gminie ułatwią dwa piesze szlaki turystyczne:

  • szlak RA-2306-Y im. Jana Kochanowskiego – żółty długości 20,8km,
  • szlak RA-151 niebieski długości 107km,

a także dwa szlaki rowerowe:

  • R-01c czerwony Bartodzieje – Czarnolas, długość całkowita 50 km, w tym przez tereny leśne – 25 km,
  • R-34y żółty Lesiów PKP – Czarnolas, długość całkowita 51,5 km, w tym przez tereny leśne – 26km.

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie

S7303294

 

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie powstało we wrześniu 1961 roku. Pierwsza ekspozycja powstała przy wydatnej pomocy Muzeum Świętokrzyskiego w Kielcach. Biografia poety została uzupełniona głównie materiałami fotograficznymi, drzeworytami przedstawiającymi widoki miast europejskich, unikatowymi dokumentami i dawnymi wydaniami dzieł Jana Kochanowskiego. Dzięki znaczącej pomocy miejscowego środowiska, szczególnie władz Zwolenia udało się zakupić sporą ilość mebli zabytkowych, ceramiki, rzemiosła artystycznego, obrazów i map.

W 1975 roku Muzeum weszło w struktury organizacyjne Muzeum Okręgowego w Radomiu, następnie Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Od połowy lutego 2020 roku samodzielna placówka. Pierwsza ekspozycja zajmowała 4 sale ekspozycyjne i w tej formie przetrwała do całkowitej modernizacji i przebudowy w 1980 roku, kiedy to dokonano uroczystego otwarcia przy udziale władz państwowych. Była to uroczysta inauguracja obchodów jubileuszowych Kochanowskiego. W latach 1977 -1980 były prowadzone prace archeologiczne na terenie dworku mieszczącego Muzeum, zabytkowej oficynie i parku mające na celu zbadanie wszelkich możliwych śladów mających związek z poetą. Nowa ekspozycja muzealna zajmuje 7 sal ekspozycyjnych, poświęcona jest w całości poecie na tle epoki renesansu elementami jego recepcji w dziejach kultury polskiej. Cała ekspozycja wzbogacona jest gobelinami, przedstawiającymi ważne wydarzenia z życia poety, dawnymi wydaniami dzieł, kopiami dawnego malarstwa oraz współczesnego. Ważnym elementem ekspozycyjnym są zabytkowe meble, szafy, stoły i fotele. Ekspozycja stała Jan Kochanowski na tle epoki renesansu.

STRONA INTERNETOWA               http://www.cyfrowyczarnolas.pl/
                                                                  http://www.muzeumkochanowski.pl

 

Muzeum czynne jest:

       od 01 maja do 31 sierpnia:                            od 01 września  do 30 kwietnia:
   

     
wtorek-piątek      8.00 -16.00                        wtorek-piątek        8.00 – 16.00

  sobota i niedziela  10.00 -18.00                      sobota i niedziela     9.00 – 16.00

 

Pałac Przeździeckich w Policznie

Pałac w Policznie 02Projektantem pałacu był inżynier Jerzy Werner pochodzący z Tyrolu. Pałac skomponowany w duchu późnego renesansu francuskiego połączono z boczną oficyną kuchenną drewnianą galerią. Główny gmach to dwukondygnacyjny budynek oblicowany czerwoną cegła, ujęty boniowanymi lizenami z piaskowca. Budynek cechuje regularna artykulacja okien. Dekorację fasad stanowią: gzymsy, pilastry, lizeny, obramienia okien oraz płyciny podokienne. Wszystkie te elementy zaczerpnięte są z architektury francuskiej, z czasów Henryka IV i Ludwika XIII. Ich popularność na gruncie europejskim w II połowie XIX w. była olbrzymia. W 1945 roku w wyniku reformy rolnej nastąpiła parcelacja majątku ziemskiego Przeździeckich. W odremontowanym pałacu otwarto szkołę podstawową. Od 1982 roku zespół pałacowo – parkowy stał się siedzibą Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Na początku lat 90 – tych Ośrodek zlikwidowano, a w 1997 obiekt nabyli dawni spadkobiercy. Obecni pałac nie jest dostępny dla zwiedzających.

Kościół sw. Stefana z XIX w. w Policznie

Autor zdjęcia: Rafał Terkner Źródło: Wikipedia

Kościół w Policznie według planu inż. Jerzego Wernera, został wybudowany z czerwonej fugowanej cegły w stylu ostrołuku nadwiślańskiego w kształcie krzyża łacińskiego. Dwie potężne wieże gotyckie całe z   cegły  zakończone   betonowymi   kwiatonami i krzyżami górują nad całą okolicą. Z zewnątrz i wewnątrz kościół olśniewa pięknem i bogactwem architektury. Wspaniałe sklepienia trzech naw spoczywają na filarach z kapitelami. Fundatorką kościoła była Maria z Tyzenhauzów hrabina Przeździecka, która na budowę przeznaczyła 84184 rubli w srebrze,  a parafianie dołożyli 1400. Budowa trwała od  1889 r.  do  1894 r.  W  kościele  znajduje  się 5  ołtarzy  dostosowanych  do  stylu  świątyni  wykonane  są z drzewa dębowego.
W głównym ołtarzu znajduje się rzeźba Chrystusa na krzyżu wykonana z drzewa lipowego. W nawie poprzecznej krzyżującej z główną znajdują się dwie kaplice: po  prawej  św.  Stefana,  a  po  lewej  św.  Jana  Nepomucena  i  tu jest epitafium z gotografią Antoniego Grudzińskiego. Do stylu kościoła dostosowane są dębowe, rzeźbione konfesionały, prześliczna ambona wykonana w Kubiszkach gubernii Koweńskiej, drzwi do zakrystii, ławy, balustrady chóru i organy o 16 rejestrach warszawskiej firmy Blomberga oraz terakotowe stacje drogi krzyżowej. Jako ciekawostkę   należy   podać,   że   w   kancelarii    parafialnej w księgach metrykalnych jest akt ślubu Stefana Żeromskiego, przyjaciela ks. A. Grudzińskiego z Oktawą Rodkiewicz. Świadkiem na tym ślubie był Aleksander Głowacki ( Bolesław Prus ).

Kościół sw. Trójcy z XVI – tego wieku w Gródku

Autor: Rafał Terkner Źródło: Wikipedia

Autor zdjęcia: Rafał Terkner Źródło: Wikipedia

3 kwietnia 1593 roku   kardynał  Jerzy   Radziwił  wydał zezwolenie na budowę świątyni. Kościół w Gródku wraz z wyposażeniem był gotowy w 1595 roku. Dnia 24 pażdziernika 1598 r . świątynię pobłogosławił sam kardynał Jerzy Radziwił, biskup krakowski. Kościół w Gródku otrzymał za patronów: Przenajświętszą Trójcę, Wniebowziętą Matkę Bożą oraz św. Andrzeja i św. Annę – imiona patronów fundatorów świątyni. Budynek kościoła jest murowany z kamienia, jednonawowy, gotycki. Z zewnątrz ściany wsparte na skarpach. Wewnątrz sklepienie  kolebkowo – krzyżowe z cienkimi, dekoracyjnymi żebrami oddzielającymi przęsła i podkreślającymi szwy lunet. Na ścianie nawy fragment polichromii późnorenesansowej z końca XVI wieku, odnowionej w 1933 r. przez Kazimierza Rutkowskiego. Najcenniejszym zabytkiem wnętrza świątyni jest późnorenesansowe drewniane Epitafium Andrzeja Kochanowskiego, fundatora kościoła, wzniesione w 1620 r. przez jego bratanka  Andrzeja   Kochanowskiego podstarościego stężyckiego. W centrum pola epitafium dominuje malowana postać rycerza w zbroi, w pozycji leżącej, spoczywającego na lewym ramieniu. Nad nogami wisi hełm i pancerz. Zamieszczona klepsydra ma przypominać prawdę o przemijaniu ludzkiego życia. W części górnej i poniżej postaci rycerza znajdują się łacińskie teksty poświęcone   życiu i zasługom zmarłego. U dołu epitafium, w polu tzw. uszaka, w okrągłym ornamencie umieszczony jest herb Kochanowskich – Korwin.