Gmina Policzna w dniu 14 kwietnia znalazła się na liście gmin i powiatów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach:

Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

 

Projekt był odpowiedzią na ciężką sytuację szkolnictwa związaną ze stanem epidemii
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zamknięcie szkół wymusiło wprowadzenie nowych standardów edukacyjnych. Niestety wielu uczniów nie było w stanie realizować podstawy programowej ze względu na brak sprzętu.

Dzięki dofinansowaniu Gmina Policzna w kwietniu zakupiła 24 laptopy dla naszych uczniów: 16 laptopów dla Zespołu Placówek Oświatowych Policzna oraz 8 laptopów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnolesie na łączną kwotę: 59 925,60 zł.