Z A W I A D O M I E N I E

 

 

 

        Urząd Gminy w Policznie uprzejmie  informuje ,że w dniu 19 stycznia 2017r o godz.18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Wilczowoli organizuje spotkanie z mieszkańcami  w związku z opracowaniem projektu „Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ciągu pieszego przy drodze krajowej Nr 79 na odcinku od km 94+275 do km 95+010 oraz km 98+500 do km 102+350″.

Na spotkaniu omawiane będą sprawy związane z planowanym przebiegiem trasy chodnika obok posesji właścicieli działek wraz z pokazem graficznym na mapie.

W spotkaniu uczestniczyć będą władze gminy , projektant, przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Zwoleniu.

Ze względu na ważność omawianych spraw proszę o  przybycie za co z góry uprzejmie dziękuję.