Dnia 30 marca 2016 r. /środa/ godz. 09.00 w Świetlicy Gminnej w Policznie odbędzie się sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Interpelacje, wolne wnioski i pytania.
  4. Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Rady Gminy Policzna – Przewodniczący Komisji.
  5. Stan bezpieczeństwa publicznego OC, OSP- Andrzej Wieczorek.
  6. Podjęcie uchwał.
  7. Odpowiedzi na interpelacje.
  8. Zamknięcie obrad.