Wójt Gminy Policzna informuje, że od 14 listopada 2022 r., mieszkańcy Gminy Policzna mogą składać wnioski o wydanie zaświadczenia uprawniającego do zakupu węgla po cenie preferencyjnej.

Zaświadczenie jest niezbędne do zakupu węgla  od podmiotu zajmującego się jego dystrybucją dla mieszkańców Gminy Policzna. Zaświadczenie wydawane jest jednokrotnie i w jednym egzemplarzu, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wydanie zaświadczenia jest wolne od opłat.

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Policznie ul. B. Prusa 11, pokój nr 4
telefon kontaktowy: 48 677 00 39 wew. 44

Wójt Gminy Policzna
/-/ Tomasz Adamiec