Urząd Gminy Policzna zaprasza na spotkanie dla rolników prowadzone przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zwoleniu, przy udziale pracowników ARiMR w Zwoleniu. Na spotkaniu będą poruszane m.in. następujące tematy:

  1. Obowiązki posiadaczy zwierząt: rejestracja, znakowanie, księga rejestracji, bioasekuracja w gospodarstwie;

  2. Kontrole wymogów wzajemnej zgodności: system IRZ, terminowość zgłoszeń, terminowość przemieszczania zwierząt, omówienie protokołu kontroli z obszaru A,B,C na 2017r.;

  3. Pasze: wymagana dokumentacja w gospodarstwie wg. Rozporządzeń nr 183 i 852 PE, Rejestr paszowy;

  4. Grypa ptaków – przyczyny, występowanie, aktualna sytuacja epizootyczna oraz zakazy i nakazy zawarte w rozporządzeniu MRiRW;

  5. Program zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń na lata 2015-2017;

  6. Wścieklizna – przyczyny, występowanie, szczepienie psów, kotów;

  7. Aktualne informacje i wymagania weterynaryjne przy uboju zwierząt gospodarskich z konieczności i na użytek własny;

  8. Rolniczy handel detaliczny

  9. Płatności bezpośrednie 2017r.

Spotkanie odbędzie się w dniu 24 marca 2017r. (piątek) o godz. 14.00 w Świetlicy Gminnej w Policzenie

Serdecznie zapraszamy

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Adamiec