Wójt Gminy Policzna serdecznie zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie dotyczące zatrudniania cudzoziemców do prac sezonowych. Spotkanie odbędzie się w dniu 24.04.2017r. o godz. 10.00 w Świetlicy OSP w Czarnolesie

  

 

Wójt Gminy Policzna

/-/ Tomasz Adamiec