Darmowe Szkolenie Komputerowe składa się z modułów: Internetu, obsługi komputera, rozwiązywania problemów, bezpieczeństwa w sieci oraz programów biurowych (MS Word, MS Excel oraz MS PowerPoint) na poziomie podstawowym.

Szkolenie jest przeznaczone dla mieszkańców województwa mazowieckiego, warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 25 roku życia, oraz posiadanie maksymalnie średniego wykształcenia.

   Każdy uczestnik w ramach szkolenia otrzyma materiały dydaktyczne w postaci książki. Kurs kończy się otrzymaniem zaświadczenia a po egzaminie zewnętrznym certyfikat ITpass w pełni zgodny z DIGCOMP.

Kurs komputerowy trwa 80 godzin lekcyjnych. Kurs będzie odbywać się 2 x w tygodniu w godzinach dogodnych dla uczestników w Świetlicy Gminnej w Policznie.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do dnia

03 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy pod nr tel. /48/ 677 00 39