Wójt Gminy Policzna serdecznie zaprasza na XXVI Czarnoleskie Spotkania Sobótkowe.