Wójt Gminy Policzna- Tomasz Adamiec wraz ze Skarbnik Gminy- Teresą Makuch, podpisali kolejną umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja pracowni informatycznej w Policznie”, w ramach „Mazowieckiego programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” . Wysokość dofinansowania wynosi 49 000, 00 zł