Samorząd gminy Policzna pozyskał ministerialne dofinansowanie na realizację programu „Poznaj Polskę”. W jego ramach odbędzie się wycieczka dla uczniów ze szkoły podstawowej w Policznie, którzy wyruszą do Łodzi, aby poznawać tamtejsze dziedzictwo kulturowe oraz historię miasta.

Zwiedzanie i integracja

Celem programu „Poznaj Polskę” jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć nauki. Wycieczki mają wspomóc realizację podstaw programowych szkół. – Wyjazd dla dzieci pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Doświadczanie jest przecież najlepszym sposobem zdobywania wiedzy. Stąd dobrze wszystkim znane powiedzenie, że podróże kształcą. Cieszę się, że udało nam się pozyskać środki ministerialne na realizację tego programu. Wycieczki szkolne są nie tylko doskonałą okazją do poznawania pięknych miejsc, ale też do nawiązywania dobrych relacji z rówieśnikami oraz integracji – mówi Tomasz Adamiec, wójt gminy Policzna.

Uczniowie z Policzny pojadą do Łodzi

Program „Poznaj Polskę” jest przedsięwzięciem Ministra Edukacji i Nauki. O dofinansowanie wycieczek szkolnych mogą starać się organy prowadzące szkoły. Gmina Policzna pozyskała na ten cel 5 tysięcy złotych ministerialnego wsparcia. Środki zostaną przeznaczone na wyjazd uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Policznie. W wycieczce weźmie udział młodzież z klas VI-VII, łącznie 45 osób. Grupa wybierze się na jednodniowy wyjazd do Łodzi, gdzie będą zwiedzać Centrum Nauki i Techniki „EC1 Łódź – Miasto Kultury”, a także wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego. – Jestem przekonany, że uczniowie przywiozą z wycieczki wiele nowych informacji, ale przede wszystkim wspaniałe wspomnienia – podsumowuje wójt.