Wójt Gminy Policzna informuje, że w dniu 28.06.2017 r. o godz. 14.00 w Świetlicy Gminnej w Policznie, odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie realizacji projektu „Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka-Letnisko i Kazanów”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do wzięcia udziału w spotkaniu.

  
W ramach zadania zamontowane zostaną wybrane przez mieszkańców instalacje, tj. kolektory słoneczne, piece na biomasę, pompy ciepła lub panele fotowoltaiczne. Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości. Indywidualne koszty przedsięwzięcia zależą od wielkości i wartości zamontowanej instalacji. Wartość dofinansowania wynosi 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.