Dla kogo zwrot VAT za gaz w 2023 roku?

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz ziemny mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Wnioskodawcą musi być osoba, która faktycznie ponosi koszty wynikające z faktury za zakup paliwa na cele grzewcze (tzn. osoba która składa wniosek musi widnieć jako odbiorca paliw gazowych na fakturze)

Gdzie złożyć wniosek?

Dokumenty przyjmowane są w :

Urząd Gminy w Policznie, ul. B. Prusa 11

pok. 16, tel. 48 677 00 39 wew. 37

Poniedziałek – Piątek w godzinach 7.00 – 15.00

 

Termin złożenia wniosku

Wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć nie później niż do 29 lutego 2024r. (wniosek można złożyć po zgromadzeniu kilku faktur za zużycie paliwa gazowego w 2023 roku)

Konieczny wpis źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe  kryterium dochodowego wynoszącego:

2100 zł miesięcznie  dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

1500 zł miesięcznie  na osobę wchodzącą w skład  gospodarstwa wieloosobowego.

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury za gaz.

 

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:

  1. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
  2. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
  3. dokumenty potwierdzające sytuację dochodową rodziny tj. dochody niepodatkowane zawarte w informacji dodatkowej załącznika nr 1A wniosku o wypłatę refundacji VAT.

Wniosek