4 Listopada 2022 r. miało miejsce przekazanie Sprzętu specjalistycznego, środków ochrony osobistej strażaka oraz wyposażenia niezbędnego do utrzymania umundurowania bojowego współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2022 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnolesie.
W przekazaniu sprzętu Druhom z OSP KSRG Czarnolas uczestniczył Wójt Gminy Policzna Tomasz Adamiec oraz Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski.
Wsparcie z Samorządu Województwa Mazowieckiego wynosiło: 20 160,00 zł.
Strażacy otrzymali m.in.: ubrania specjalne oraz buty specjalne strażackie, latarki, radiotelefony, kominiarki strażackie oraz hełm strażacki.