W dniu 23 września 2020 r.odbył się odbiór końcowy przebudowy drogi gminnej pn.”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Policzna ul.Cegielniana„.

Wykonano podbudowę z kruszywa drogowego frakcji 0-31,5mm o grubości 16cm , wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową  o gr.4cm , wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno – asfaltowych (warstwę ścieralną o gr.3cm). Wykonano również pobocza  o szerokości 50cm z kruszywa drogowego. Długość odcinka drogi 440mb.

Wykonawcą robót była firma „ZYKO – DRÓG” Sp. z o.o  26-600 Radom ul.Żelazna 3.

 

Koszt całkowity inwestycji: 145 501,62zł, w tym dofinansowanie w kwocie  75 000,00 zł , które otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.