10 czerwca 2021 r. Wójt Gminy Policzna Tomasz Adamiec podpisał z Fundacją Rzeka EN umowę
o współpracy kulturalnej dotyczącej organizacji „III Czarnoleskiego Festiwalu Sztuk – sztuka wolności”. Celem festiwalu jest zorganizowanie cyklu wydarzeń kulturalnych m.in. recitali fortepianowych, spotkań autorskich, wykładów o muzyce, literaturze i filozofii oraz Mistrzowskich Warsztatów Pianistycznych, które promować będą cały region, a w szczególności gminę Policzna.