Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zwoleniu przypomina wszystkim mieszkańcom korzystającym z instalacji gazowej zasilanej z butli gazem propan-butan, o szczególne zwrócenie uwagi na stan techniczny reduktora butli i elastycznego węża który łączy reduktor z urządzeniem gazowym. Natomiast kontrolujący szczelność takiej instalacji mają wręcz obowiązek nie tylko sprawdzenie szczelności instalacji, ale również wskazanie w swoich przeglądach elementów z oceną ich stanu technicznego i zwrócenie szczególnej uwagi na okres ich użytkowania. Następnie spowodowanie aby wszystkie reduktory wytworzone na podstawie już obowiązującej normy PN – 71/M-40321 (okres użytkowania co najmniej 13 lat) zostały wycofane z użycia. Powyższe podyktowane jest zdarzeniem które miało miejsce 12.06.2016r. podczas użytkowania w/w instalacji gazowej w budynku mieszkalnym i spowodowało śmierć osoby. Nie zakręcanie zaworu głównego butli gazowej wywołało oddzielnie się pokrywy od dolnego korpusu reduktora i ulatnianie się gazu w pomieszczeniu co było bezpośrednią przyczyną wybuchu.                                                                                                                        

Sprawozdanie z badań i ustalenie przyczyn nieszczęśliwego wypadku znajduje się na stronie internetowej organu www.pinb-zwolen.4bip.pl, zakładka inne, komunikaty.