29 kwietnia w gminie Policzna odbyło się niezwykłe wydarzenie, uroczystość związana z pięćdziesięcioleciem twórczości artystycznej Zespołu Ludowego Sobótka z Czarnolasu. Organizatorem okrągłej rocznicy był wójt gminy Tomasz Adamiec, a swoją obecnością uświetnił ją wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski, który wręczył jubilatom nadany przez samorząd województwa Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”. Nie zabrakło morza życzeń, gratulacji, ale też wspaniałej zabawy okraszonej licznymi wspomnieniami z wielu lat działalności zespołu.

Pięćdziesiąt lat należycie uhonorowane

Wydarzenie jubileuszowe otworzył wójt gminy Policzna Tomasz Adamiec. – Z wielką radością obchodzimy dzisiaj jubileusz pięćdziesięciolecia istnienia naszego zespołu ludowego. To wyjątkowy moment, który skłania do refleksji i podziękowań za trud i zaangażowanie, jakie włożył w rozwój i promocję lokalnej kultury. Przez lata swojego istnienia zespół stawał się coraz bardziej popularny, a jego występy przyciągały uwagę publiczności z gminy, powiatu i całego województwa. Pasja jego członków, determinacja i zaangażowanie sprawiły, że stali się wzorem dla wielu ludzi i inspiracją dla młodszych pokoleń. Dziękuję za tę niezłomną postawę, a także nieustanny wysiłek, który wkładacie w promocję i pielęgnowanie naszych tradycji kulturowych. Wasze występy zawsze są pełne energii, pasji i emocji. Jestem przekonany, że zespół będzie kontynuował działalność przez kolejne lata i zachowa swoją pozycję, jako nieodzowny element naszej kultury i dziedzictwa narodowego. Życzę dalszych sukcesów i osiągnięć – powiedział wójt Tomasz Adamiec. Następnie złożył na ręce liderki zespołu Stanisławy Baran piękny podarunek, album podsumowujący wieloletnią działalność Sobótki.

W imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego życzenia jubilatom złożył wicemarszałek Rafał Rajkowski. – Jesteście wyjątkowi i można was uhonorować tylko jednym, najważniejszym odznaczeniem, jakim dysponuje samorząd województwa mazowieckiego, Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”. Został on przyznany za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego – podkreślał wicemarszałek Rafał Rajkowski, który wraz z dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej Iloną Jaroszek odznaczył Zespół Sobótka wręczając medal oraz stosowny akt nadania.

Moc życzeń, gratulacji i podziękowań

W stronę Zespołu Ludowego Sobótka popłynęło prawdziwe morze życzeń i gratulacji od zebranych gości. Jego członkowie podziękowali zaś przybyłym za obecność podczas jubileuszu. Szczególne słowa podziękowania popłynęły do wójta Tomasza Adamca. – Dziękujemy za wrażliwość, wielkie serce, zaangażowanie w pracę i działanie na rzecz zespołu. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za bezinteresowną pomoc, wspaniałą współpracę i zrozumienie – mówili członkowie Sobótki. – Składamy też serdeczne podziękowania wicemarszałkowi Rafałowi Rajkowskiemu oraz dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej Ilonie Jaroszek za uhonorowanie i docenienie naszej pracy artystycznej – dodali.

Po części oficjalnej przyszedł czas na wspólne świętowanie, śpiew i poczęstunek. Spotkanie było wspaniałą okazją do wielu ciekawych rozmów i wspomnień związanych z działalnością Zespołu Sobótka.

Ogromny dorobek artystyczny

Przypomnijmy, Zespół Ludowy Sobótka powstał w 1961 roku, a swoją działalność wznowił w 2003 roku. Jest ona doceniania i honorowana na festiwalach i przeglądach, o czym świadczą liczne pierwsze miejsca w konkursach, wyróżnienia, a także zdobyte puchary oraz nagrody. Ukoronowaniem jego dynamicznej działalności artystycznej było przyznanie przez Stowarzyszenie „Renesans” w 2011 roku nagrody im. Jana Kochanowskiego. W tym samym roku Zespół Sobótka uczestniczył w wyjeździe studyjnym do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie zaprezentował piosenki ludowe swojego regionu. Brał też udział w nagraniu programu telewizyjnego „Okrasa łamie przepisy” dla TVP1.  

Zespół zawsze godnie kultywuje tradycje i obrzędy ludowe na różnych festynach i akademiach okolicznościowych organizowanych na terenie gminy, powiatu i województwa. Działalność ta przyczynia się do promocji nie tylko Czarnolasu i gminy Policzna, ale całego regionu radomskiego oraz Mazowsza.

 

Jubileusz Zespołu Sobótka