Szanowni mieszkańcy Gminy Policzna

Z uwagi na częste awarie przepompowni ścieków spowodowane przez pływające w kanalizacji min.; rajstopy, zużyte ubrania, kapsle, tubki po paście do zębów, foliowe worki, podpaski, tampony, waciki kosmetyczne. Pragniemy przypomnieć, że sedesu nie należy traktować jak kosza na śmieci. Sieć kanalizacyjna jest zaprojektowana tak, by przyjmować ścieki z naszych domów, nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Śmieci wrzucone do toalety, mogą zapchać nie tylko sedes, ale również wewnętrzną kanalizację budynku i stać się przyczyną poważnej awarii.

Prosimy, by dla naszego wspólnego dobra właściwie korzystać z kanalizacji. Apelujemy o zachowanie większej świadomości i nie wrzucaniu do armatury sanitarnej odpadów, które nie powinny się tam znajdować.

Nieprzestrzeganie w/w zapisów może bezpośrednio prowadzi   do podwyższenia stawek wodno-ściekowych!!! Gdyż częste awarie infrastruktury technicznej, unieruchomione pompy, niezbędne wizyty serwisu zewnętrznego, powodują zwiększenie kosztów eksploatacyjnych.

Z poważaniem

Wójt Gminy Policzna -Tomasz Adamiec

 

Pamiętajmy, że nie należy wrzucać do toalety:

  • włosów, nawilżanych chusteczek, materiałów opatrunkowych, rajstop oraz innych części garderoby, które łączą się w sploty, uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków
  • ręczników papierowych, szmat, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę
  • igieł, które zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne niebezpieczeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej. Mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzyko zakażenia np. wirusem HIV czy żółtaczką.
  • niedopałków papierosów, lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości. Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni.
  • materiałów budowlanych,  które opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory
  • tłuszczów i olejów, które tężejąc w rurach zmniejszają ich średnice i przyśpieszają konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku.