• 1

Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną na terenie kraju Wójt Gminy Policzna informuje, iż od dnia 19 października 2020 r. do odwołania – następuje ograniczenie wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Policzna oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów –  z zastrzeżeniem § 2.

  • 2
  1. Ograniczenie, o którym mowa w § 1, nie dotyczy spraw:

1) sporządzenia aktu zgonu;

2) zgłoszenia urodzenia dziecka;

3) wydania dowodu osobistego;

4) działalności Gminnego Biura Spisowego.

  • 3

Wszystkie dokumenty, kierowane do Urzędu Gminy Policzna oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Policznie, należy składać:

1) w przypadku, gdy wymagany jest podpis:

  1. a) za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), jeśli osoba posiada konto na platformie ePUAP, profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany,
  2. b) za pośrednictwem operatora pocztowego – jeśli osoba nie posiada konta na platformie ePUAP, profilu zaufanego albo certyfikatu kwalifikowanego;

2) w przypadku, gdy nie jest wymagany podpis – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@policzna.ugm.pl, opspoliczna@wp.pl

3) do urny przed budynkiem Urzędu Gminy

  • 4

Obsługa informacyjna interesantów w zakresie spraw należących do właściwości Urzędu Gminy Policzna będzie realizowana telefonicznie pod następującymi numerami:

48 6770039 – SEKRETARIAT UG

48 6770042 – GOPS

48 6770051 – FAX

Albo za pośrednictwem poczty elektronicznej:

sekretariat@policzna.ugm.pl

opspoliczna@wp.pl

  • 5

Dokonywanie płatności może być realizowane poprzez bankowość elektroniczną lub placówkę bankową.

  • 6

Posiedzenia zawiesza Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

Tomasz Adamiec – Wójt Gminy

 

 

 

TELEFONY WEWNĘTRZNE

48 6770039  – URZĄD GMINY POLICZNA

31     –        SEKRETARIAT – RENATA CZAPLARSKA

35     –        KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA, PŁACE –

MAŁGORZATA SZAREK, PAWEŁ JAWORSKI

36     –        INWESTYCJE, BUDOWNICTWO, OPŁATY-WODA,ŚMIECI,

PIOTR TOMASZEWSKI, KAMIL KUCIARA

37     –        GRUNTY, ARCHIWUM, ROLNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA

PAULINA WŁODARCZYK, ROBERT STRZELECKI

42     –        OŚWIATA – ANNA WÓJTOWICZ

43     –        REALIZACJI RACHUNKÓW, RADA GMINY

MARZENA GWOZDOWSKA

46     –        OBRONA CYW., STRAŻ POŻARNA, DROGI –

ANDZRZEJ WIECZOREK

47     –        URZĄD STANU CYWILNEGO – MONIKA PAJĄK

48     –        KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA, WYMIAR PODATKÓW –

EWELINA GRADKA, ALEKSANDRA OTARKOWSKA

486770051       FAX UG POLICZNA

48 6770048      ŚWIETLICA

48 6770042      GOPS POLICZNA