Wójt Gminy Policzna zaprasza do wzięcia udziału w konkursie , którego celem jest wybór spośród nadesłanych projektów znaku logo , który będzie mógł być wykorzystywany we wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych i korespondencyjnych gminy. Logo powinno jednoznacznie kojarzyć się z gminą Policzna. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób/podmiotów, które zapoznały się z regulaminem i akceptują jego postanowienia.

Dla autora najlepszej pracy przewiduje się nagrodę w wysokości – 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł.) netto.