Na podstawie art. 26 ust. 4 rozdział VI REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW przyjętego UCHWAŁĄ NR XXX/219/2005 Rady Gminy w Policznie z dnia 28 października 2005 r. oraz §12 ust. 3 UMOWY O DOSTARCZANIE WODY z uwagi na duży pobór wody z sieci wodociągowej na terenie Gminy Policzna, związany z brakiem opadów atmosferycznych, mając na względzie konieczność utrzymania dostaw wody do Odbiorców, Wójt Gminy Policzna uprzejmie prosi o przestrzeganie zapisów w/w regulaminu i obustronnie zawartej umowy następującej treści:

W okresach suszy zabrania się używania wody w godzinach od 17.00 do 22.00 dla celów innych niż bytowe (np.: podlewania działek, mycia samochodów itp.)”

Nieprzestrzeganie w/w zapisu w okresach suszy i wysokich temperatur może skutkować czasowymi przerwami w dostawach wody do Odbiorców .

   Proszę o wyrozumiałość

/-/ Wójt Gminy Policzna