Szanowni Państwo

Wójt Gminy Policzna informuje i przypomina mieszkańcom Naszej Gminy, którzy na terenie nieruchomości posiadają wyroby zawierające azbest i zamierzają je usunąć w 2017 r. o możliwości zgłaszania chęci skorzystania z dofinansowania, które obejmuje 100% kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nie obejmuje natomiast kosztów nowych pokryć dachowych.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 stycznia 2017 r. w Urzędzie Gminy Policzna ul. B. Prusa 11 pokój nr 11.

Łącze pozdrowienia

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Adamiec