ŚWIETLICA GMINNA W POLICZNIE wraz ze współorganizatorami ZESPÓŁEM PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W POLICZNIE I ZESPÓŁEM SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W CZARNOLESIE ORGANIZUJĄ

XV GMINNY TURNIEJ ROZGRYWEK W SZACHY I WARCABY

DLA UCZNIÓW I MIESZKAŃCÓW GMINY POLICZNA

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO DNIA 20 lutego 2017 r.w Świetlicy Gminnej tel. /48/ 6770048 od poniedziałku do piątku w godz.9.00 do 20.00,oraz przez nauczycieli wychowania fizycznego w poszczególnych placówkach i dostarczeniu list do organizatora.

TURNIEJ ROZEGRANY ZOSTANIE W DNIU 23 lutego 2017 r./ czwartek/ o godz.10.00 W ŚWIETLICY GMINNEJ W POLICZNIE.

/ ORGANIZATORZY/