Szanowni Mieszkańcy Gminy Policzna,

W związku z planowanym naborem wniosków o dofinansowanie ze środków UE – w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE) – Gmina Policzna zbiera informacje o zainteresowaniu instalacjami OZE w gospodarstwach domowych. Dofinansowanie zewnętrzne takiej inwestycji może wynieść nawet do 80% wartości, wkład własny mieszkańców to 20% wartości.
Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej.
W ramach projektu możliwe będzie zamontowanie na budynkach osób prywatnych instalacji OZE takich, jak:
• Instalacje fotowoltaiczne tj. produkcja energii elektrycznej o mocy 2kW, 3kW lub 4kW w zależności od zapotrzebowania gospodarstwa. Orientacyjny koszt całkowity instalacji 1kW to ok. 6 000 zł netto.
• Kolektory słoneczne tj. wytwarzanie ciepłej wody. Orientacyjny całkowity koszt instalacji dla rodziny powyżej 3 osób to ok. 18 000 zł netto.
• Pompa ciepła tj. produkcja energii cieplnej dla budynku. Orientacyjny koszt całkowity inwestycji to ok. 30 000 – 40 000 zł netto.
Zainteresowanych programem prosimy o złożenie do Urzędu Gminy Policzna ul. B. Prusa 11, 26-720 Policzna w terminie do dnia 22 kwietnia 2016r. (pokój nr 11), deklaracji przystąpienia do inwestycji. Bliższe informacje można uzyskać pod nr. tel. 486770039 wew. 37.
Realizacja projektu uwarunkowana jest liczbą chętnych osób i otrzymaniem dofinansowania.

 

 

Wójt Gminy
/-/ Tomasz Adamiec