7 maja 2024 roku mieszkańcy Policzny byli świadkami ważnego wydarzenia, jakim była inauguracja nowej kadencji Rady Gminy Policzna na lata 2024-2029. Podczas uroczystości ślubowanie złożył Tomasz Adamiec, który po raz kolejny objął urząd wójta. Ślubowali także radni tej kadencji.

Podczas pierwszej sesji Rady Gminy Policzna, wójt Tomasz Adamiec, znany z wieloletniego prowadzenia gminy, uroczyście złożył ślubowanie. W swojej kampanii wyborczej podkreślał znaczenie kontynuacji dotychczasowych działań, które przyczyniały się do rozwoju Policzny i to zobowiązanie podtrzymuje. Włodarz zapewniał, że w nowej kadencji mocno skupi się na pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, które mają służyć realizacji kluczowych projektów infrastrukturalnych i społecznych. Podkreślał także, jak ważne jest dla niego wsłuchiwanie się w opinie i potrzeby wszystkich mieszkańców, którzy mają bezpośredni wpływ na priorytety zarządzania gminą.

Radni – głos społeczności na najbliższe pięć lat

Podczas sesji nie tylko wójt, ale również nowo wybrani radni złożyli ślubowanie, potwierdzając gotowość do reprezentowania interesów mieszkańców. Ich rola w najbliższych latach będzie kluczowa w kształtowaniu polityki lokalnej. – Serdecznie gratuluję radnym tej kadencji uzyskania zaufania społecznego i otrzymania mandatu do reprezentowania naszej społeczności przez najbliższe pięć lat. To niezmiernie ważna funkcja, która wymaga odpowiedzialności i zaangażowania. Jestem przekonany, że dzięki doświadczeniu i determinacji będziemy wspólnie pracować na rzecz dobra wszystkich mieszkańców – mówi wójt Tomasz Adamiec.

Podczas sesji dokonano wyboru przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Te odpowiedzialne funkcje objęli odpowiednio: Paweł Jędra i Andrzej Chołuj. – Serdeczne gratulacje dla radnych Pawła Jędry i Andrzeja Chołuja z okazji objęcia tak ważnych ról przewodniczego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Policzna. Jestem przekonany, że ich doświadczenie i zaangażowanie w sprawy lokalne przyczynią się do efektywnej i harmonijnej pracy Rady i dynamicznego rozwoju naszej społeczności – dodaje wójt.

Podsumowując, pierwsza sesja Rady Gminy Policzna nowej kadencji zainaugurowała kolejny rozdział w historii samorządności gminy, z nadzieją na kontynuację pozytywnych zmian i intensywny rozwój lokalnej społeczności.

Skład Rady Gminy Policzna kadencji 2024-2029:

 1. Paweł Jędra
 2. Katarzyna Wargacka
 3. Marek Pajączkowski
 4. Andrzej Chołuj
 5. Justyna Kęska
 6. Robert Toporek
 7. Wiesława Kuc
 8. Mariusz Kosmala
 9. Jarosław Zawadzki
 10. Jolanta Szymańska
 11. Aneta Sztobryn
 12. Sławomir Drachal
 13. Teresa Nakonieczna
 14. Ewa Podsiadła
 15. Piotr Grudziński
 16.