Konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich  w Radomiu przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, będzie udzielał informacji na temat możliwości pozyskiwania funduszy europejskich dla mieszkańców Gminy Policzna.

Konsultacje prowadzone będą w dniu 21.11.2018r. w godzinach 9.30-13.00 na terenie Urzędu Gminy Policzna.