Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” rozpoczyna rekrutację na bezpłatne szkolenia z zakresu pisania wniosków o przyznanie pomocy na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej w ramach trwających naborów wniosków.

Szkolenia skierowane są przede wszystkim do mieszkańców oraz przedsiębiorców z terenu gmin: Ciepielów, Gózd, Jastrzębia, Jedlnia – Letnisko, Kazanów, Pionki, Pionki Miasto, Policzna, Przyłęk, Tczów lub Zwoleń.

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych zapraszamy do Sali konferencyjnej przy firmie METROL, ul. Kochanowskiego 100, 26 – 700 Zwoleń.

Terminy szkoleń:

Podejmowanie działalności gospodarczej – 28 marca 2017 r. (wtorek) w godz. 9:00 – 15:00

Rozwijanie działalności gospodarczej – 29 marca 2017 r. (środa) w godz. 9:00 – 15:00

Zakres tematyczny szkoleń:

– Omówienie wniosku o przyznanie pomocy oraz fiszki projektowej,

– Najważniejsze zasady przygotowania budżetu i harmonogramu projektu,

– Omówienie biznesplanu do wniosku o przyznanie pomocy,

– Omówienie warunków umowy o przyznanie pomocy.

Zapewniamy serwis kawowy oraz obiad.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszę o przesłanie wypełnionego formularza

uczestnictwa w szkoleniu na adres e-mail: stowarzyszeniedir@tlen.pl

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwszeństwo w szkoleniach przysługuje osobom, które do tej pory nie uczestniczyły

w szkoleniu dotyczącym wypełniania wniosków.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu poinformujemy telefonicznie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY