1 lutego wójt gminy Policzna Tomasz Adamiec podpisał umowę z wykonawcą na realizację dużego i ważnego zadania. Szkoła w Policznie przejdzie obszerną modernizację, a budynek użyteczności publicznej w Wilczowoli kompleksową termomodernizację. Na remonty obydwu obiektów samorząd pozyskał 1 milion 872 tysiące złotych dofinansowania zewnętrznego. Środki te pokryją aż 98% wartości inwestycji. W spotkaniu finalizującym postępowanie przetargowe uczestniczył poseł na sejm RP Andrzej Kosztowniak.

Jest dofinansowanie i wykonawca inwestycji

Samorząd gminy Policzna zakończył postepowanie przetargowe dla zadania pod nazwą: „Modernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych (ZPO) w Policznie wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w Wilczowoli”. Wykonawcą inwestycji będzie firma Archibud Małgorzata Pluta z Radomia. Prace budowlane zostały wycenione na kwotę 1 milion 910 tysięcy 221 złotych. 1 lutego została podpisana w tej sprawie stosowna umowa. – Na realizację tego zadania otrzymaliśmy olbrzymie wsparcie z Funduszu Polski Ład, w wysokości 1 milion 872 tysiące złotych. Pokryje ono 98% kosztów inwestycji. Z budżetu gminy Policzna zostanie wydatkowane tylko 2%, czyli około 38 tysięcy złotych. Bardzo dziękuję panu posłowi Andrzejowi Kosztowniakowi za zaangażowanie w rozwój, jak i wspieranie zarówno mentalne, jak i finansowe naszych lokalnych działań. Dziękuję w imieniu beneficjentów bezpośrednich, czyli Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wilczowoli, a także społeczności szkolnej, bo dzięki tym środkom zostanie odnowiona też szkoła w Policznie. Dziś podpisujemy umowę z wykonawcą tego zadania. Liczę, że firma Archibud, która została wyłoniona w przetargu nieograniczonym sprosta naszym wymaganiom i inwestycję przeprowadzi sprawnie oraz terminowo – podkreślał wójt gminy Policzna Tomasz Adamiec.

Po oficjalnym podpisaniu dokumentów i uroczystym przekazaniu ich wykonawcy, włodarz gminy Policzna wręczył na ręce posła Andrzeja Kosztowniaka symboliczne, pisemne podziękowanie za pomoc w pozyskaniu funduszy oraz efektywną i owocną współpracę. Poseł zaś gratulował skuteczności w sięganiu po środki zewnętrzne. – Cieszę się, że kolejne pieniądze rządowe trafiają do gminy Policzna. Jest to kwota sięgająca prawie dwóch milionów złotych w tej edycji, ale przypomnę, że wcześniej mieliśmy przyjemność podpisywania także innych umów na dofinansowania. Trzymam mocno kciuki za wykonawcę, żeby przeprowadził tę inwestycję bez żadnych przeszkód – mówił poseł Andrzej Kosztowniak.

Budynki zyskają nowoczesne rozwiązania

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, skosztorysowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji dwóch budynków. W Zespole Placówek Oświatowych w Policznie miedzy innymi zamontowana zostanie pompa ciepła wody użytkowej i wymienione zostaną okna w pomieszczeniach kuchni wraz z naprawą elewacji budynku. Przewidziana jest także rozbiórka starych i budowa nowych schodów do sali gimnastycznej.

Termomodernizacja budynku w Wilczowoli obejmie zaś instalację centralnego ogrzewania wraz z pompą ciepła do podgrzewania wody. Zamontowane zostaną także panele fotowoltaiczne o mocy 14 kW i instalacja odgromowa. Modernizowane systemy będą wykorzystywać kocioł kondensacyjny, pompę ciepła oraz energię solarną. W planach jest również wymiana orynnowania obiektu, naprawa wszystkich murowanych kominów wraz z obłożeniem blachą, remont pokrycia dachów oraz termoizolacja ścian zewnętrznych.

Celem inwestycji jest zwiększenie estetyki budynków, ale przede wszystkim poprawa ich efektywności energetycznej oraz ograniczenie strat ciepła. Prace budowlane mają zakończyć się do grudnia bieżącego roku.

Mirosława Gregorczyk