Konsultacje społeczne dotyczące zaopiniowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030″ (1)