INFORMACJA

Miło mi poinformować mieszkańców gminy Policzna, że projekt pn.„ Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka –Letnisko i Kazanów” otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WM, plasując się na 1 miejscu w Województwie Mazowieckim.

Całkowita wartość projektu wynosi 7 564 125,96 zł, wartość unijnego dofinansowania to 5  583 881,60  zł.

 

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-1-odnawialne-zrodla-energii-typ-projektow-infrastruktura-do-produkcji-i-dystrybucji-energii-ze-zrodel-odnawialnych.html

 

 

 

 

Wójt Gminy Policzna

/-/ Tomasz Adamiec