W związku ze zmianą firmy odbierającej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Policzna, prosimy o wystawianie pojemników z odpadami oraz worków pełnych z surowcami wysegregowanymi

odpowiednio wcześniej. Odpady odbierane będą od godz. 7:00.