Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213) Wójt Gminy Policzna podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni, począwszy od dnia 14 kwietnia 2023r., informacje o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Policzna położonej
w miejscowości Jabłonów, który odbył się 14 kwietnia 2023 r. o godz. 1000
w Urzędzie Gminy Policzna w lokalu nr 6.

 

 

  1. Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Jabłonów oznaczonej nr działki 171/1
    o   0,3700 ha (KW RA1Z/00001072/2) ustalony na dzień 14 kwietnia 2023r. – zakończył się wynikiem pozytywnym. Do przetargu dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium w wymaganej wysokości oraz w wyznaczonym terminie. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 33 000,00zł brutto. Najwyższą cenę w przetargu 33 330,00 zł osiągnęli:

 

Michał i Magdalena Pielak, ul. Leśna 23 m 83, 24-100 Puławy

 

 

Policzna, dn. 14.04.2023 r.

 

Wójt Gminy Policzna

/-/ Tomasz Adamiec