Policzna, 24.10.2018 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie informuje o terminie wydawania żywności dla osób zakwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego ”Pomoc Żywnościowa 2014-2020”w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Policznie w godz. od 8.00 do 14.30 w dniach:

14. 11. 2018 roku (środa) dla osób, których nazwiska zaczynają się na litery od A do K.

15. 11. 2018 roku (czwartek) dla osób, których nazwiska zaczynają się na litery od L do Z.

Prosimy o przestrzeganie kolejności alfabetycznej.
Osobom, które nie będą mogły zgłosić się w wyznaczonym dni żywność będzie wydana w budynku GOPS w późniejszym terminie.