W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Policzna szkód w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem – przymrozków wiosennych w dniach od 17 do 26 kwietnia 2024 r.  informujemy, że istnieje możliwość składania przez producentów rolnych, u których wystąpienie przymrozków wiosennych na plantacjach owoców miękkich, sadów owocowych, krzewów owocowych itp. spowodowało szkody, wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym.

Wnioski o oszacowanie szkód należy składać od dn. 10.05.2024r.
do 22.05.2024r.  w Urzędzie Gminy Policzna pok. nr 12. 
Przypominamy, że powierzchnia gospodarstwa rolnego oraz powierzchnia poszczególnych upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie, które producent rolny składa do ARiMR na 2024 r. (dlatego wskazane jest najpierw złożyć Wniosek  o dopłaty bezpośrednie na 2024r. a następnie Wniosek o oszacowanie szkód, co pozwoli na uniknięcie rozbieżności w uprawach i powierzchniach).

 Formularz wniosku jest dostępny do pobrania:

– w Urzędzie Gminy Policzna – pokój nr 12

– ze strony  internetowej Urzędu Gminy Policzna: www.policzna.ugm.pl.

Do wniosku należy dołączyć:

Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.

Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/księga stada/paszporty.

UWAGA: Wnioski niekompletne, nieczytelne lub bez wymaganych załączników pozostają bez rozpatrzenia.

 

Wniosek

 

                                                                                                      Wójt Gminy

/-/ Tomasz Adamiec